Tytuł tomiku wierszy Marii Ellnain-Wojtaszek "W ciszy" wprowadza czytelnika w sens i głębię istnienia człowieka. Każdy człowiek ma takie chwile w życiu kiedy robi rachunek sumienia. Nie wierzę, że są ludzie, którzy nigdy w życiu nie zastanawiają się - po co żyją?

Wiersze tego tomiku mogą umocnić wierzącego w przekonaniu, że Pan jest nadzieją naszą i nadzieją moją. Kiedy w obecnych czasach człowiekowi z każdej strony zagraża ateizacja, twórczość o tak głębokiej treści może być prowdziwym światłem, które wierzącemu rozszerza horyzonty, a niewierzącego zmusza do stawiania egzystencjalnych pytań. Poezja ta wskazuje najlepszy kierunek. Autorka podpowiada w utworze "Zaufać Panu": Bo każda chwila należy do Ciebie (...) zbiegi okoliczności też powstają w niebie. A jak wnikliwie i delikatnie ukazuje Autorka odczucia w utworze "W drodze do Pana". Każdy przyzna, że jesteśmy w drodze, a cały problem w tym, aby wybrać właściwy kierunek. Szczególnie bliski jest mi wiersz "Matka Boża z Poznańskiej Fary". Bo to też moja Matka, która pomaga i prowadzi.
ks. proboszcz Wojciech Wolniewicz
[ze wstępu do tomiku]

WSZYSTKIE WYDAWNICTWA SĄ CEGIEŁKAMI NA RZECZ FARY POZNAŃSKIEJ

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.