IMG 5141Mimo długiego okresu budowy wnętrze kościoła jest harmonijne i jednorodne. Ogromną, monumentalną przestrzeń wypełnia jednolita dekoracja rzeźbiarska z białego stiuku, złocenia oraz malowidła. Nawa główna, zdominowana przez szesnaście ciemnych, wykonanych ze sztucznego marmuru kolumn, tworzy z transeptem jedną, wielką halę.

Nad kapitelami kolumn na wysokości 17,5 m znajduje się dwanaście 2,5-metrowych figur Apostołów: po stronie wschodniej patrząc od chóru – Szymon, Jakub Młodszy, Tomasz, Jan, Andrzej i Piotr, po stronie zachodniej: Juda Tadeusz, Bartłomiej, Filip, Mateusz, Jakub Starszy i Paweł.

Długość świątyni wynosi 55 m, szerokość – 34 m, wysokość głównej nawy – 27 m, wysokość głównej nawy w kopule – 28,5 m, wysokość chóru – 8 m, powierzchnia kościoła: 1970 m2.

IMG 5144Sklepienie głównej nawy wypełniają malowidła Karola Dankwarta z XVIII wieku. W dużej części opisują one życie patrona kościoła – św. Stanisława Biskupa. Znajdujemy wśród nich kolejno zobrazowane losy świętego aż do jego męczeńskiej śmierci i powitania w niebie. Ten właśnie moment ukazany jest w centralnym punkcie sklepienia – w skrzyżowaniu nawy głównej i poprzecznej. Znajduje się tu pseudokopuła o głębokości 1,5 m wypełniona malowidłem Stanisława Wróblewskiego z 1949 roku. Jej wnętrze wraz z latarnią uzyskane jest środkami malarskimi dającymi złudzenie półkolistej czaszy. Ściany nawy głównej wypełniono malowidłami o tematyce biblijnej – także autorstwa Karola Dankwarta.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.