W tym roku po raz pierwszy mieliśmy możliwość wpłacania podatku za 2006 rok na konto Towarzystwa. Wiele osób zrezygnowało z tej możliwości po obliczeniu kwoty jaką mają do przekazania, sądząc, że 10-złotowe wpłaty na nic się nie przydadzą. Jednakże to przede wszystkim 10 - 20 złotowe kwoty przeważały wśród wszystkich wpłat, które otrzymaliśmy. Jak na pierwszy raz rezultaty są zadowalające.
Oto podsumowanie:

 1% podatku wpłaciło 231 osób
 na łączną kwotę 21.727,10 zł
 w tym:
 luty: 278,90 zł, marzec: 3.675,16 zł,
 kwiecień: 13.562,17 zł, maj: 4.210,87 zł

 koszty akcji: 1.724,40 zł
druk blankietów do przelewów i wpłat  732.00 zł
jednorazowe zamieszczenie reklamy w gazecie   732,00 zł
znaczki pocztowe      260,40 zł

Na konto parafii wpłaciliśmy       21.000,00 zł
z tego:
6.000,00 zł przekazane zostało na pokrycie odsetek od kredytu zaciągniętego na remont Fary.
15.000,00 zł wystarczyło na zapłacenie części rachunku za prace renowacyjne w ramach projektu konserwacji Fary - drewniane wyposażenie kościoła farnego.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, także tym, którzy zainspirowani naszą prośbą o przekazanie podatku, wpłacili na konto Towarzystwa różnej wysokości darowizny i składki członkowskie.
Mamy nadzieję, że przy mniej skomplikowanych zasadach przekazywania podatku w przyszłym roku, większa liczba podatników podaruje jakże cenne złotówki na remont naszej Fary.

Z okazji 80-lecia swego istnienia Radio Merkury wręczyło Srebrne Mikrofony ludziom, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój kulturalny Wielkopolski. Wśród ośmiu laureatów znalazło się Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary – w głównej mierze dzięki nieocenionej postawie założycieli: prof. Bohdana Gruchmana – prezesa oraz ks. prałata Wojciecha Wolniewicza – skarbnika Towarzystwa.
16 kwietnia 2007 roku podczas gali w Teatrze Nowym statuetki wręczył dyrektor radia Piotr Frydryszek. W krótkim opisie laureata podkreślił głównie te dążenia TPPF, dzięki którym jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów w Polsce odzyskuje blask. Srebrny Mikrofon odebrali w imieniu Zarządu i Członków Towarzystwa wspomnieni wyżej prezes i skarbnik.
Ta nagroda to równocześnie podziękowanie dla wszystkich Członków, Przyjaciół i Darczyńców Fary, którzy swoją wieloletnią pomocą sprawiają, że nasza świątynia tętni życiem duchowym i koncertowym, a piękniejąc z dnia na dzień staje się wizytówką Poznania.
Składając serdeczne gratulacje jubilatowi, dziękujemy jednocześnie za stałą obecność Radia Merkury oraz wsparcie wszystkich inicjatyw towarzystwa.

26 stycznia Walne Zebranie TPPF
 
5 maja - uzyskanie przez TPPF statusu organizacji pożytku publicznego;  umieszczenie informacji o aktualnej działalności TPPF w bazie danych o organizacjach pożytku publicznego na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
 
stałe wsparcie parafii w działaniach związanych z generalnym remontem wnętrza Fary współfinansowanym przez Unię Europejską i Władze Miasta Poznania: "Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski - kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary"
 
DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA
 
13 edycja cyklu "Staromiejskie Koncerty Organowe i Kameralne" [lipiec, sierpień - 9 koncertów]
 
całoroczne, sobotnie "Koncerty Farne" oraz w miesiącach letnich codziennie
 
Organizacja VIII festynu farnego "Warkocz Magdaleny" [23 lipca] z transmisją w telewizji ogólnopolskiej

Uroczysta Msza Święta: "Świadek Bożej Miłości - Jan Paweł II" z muzyczną oprawą wybitnych artystów poznańskich organizowany wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską [2 kwietnia]
 
Adwentowe spotkanie lekarzy "Radujcie się zawsze w Panu! Pan jest blisko!" z udziałem debiutującego zespołu kameralnego lekarzy - Uroczysta Msza Święta z koncertem w nowo odrestaurowanym prezbiterium Poznańskiej Fary [17 grudnia] Wielkopolska Izba Lekarska i Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
 
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 
wydruk tablic informujących o możliwości wykupowania cegiełek w Galerii Przyjaciół Fary oraz ulotki informacyjnej w trzech językach
 
druk cegiełek o nominałach 20 zł, 50 zł, 100 zł, 250 zł, 500 zł
 
przygotowanie i uruchomienie nowej strony internetowej parafii [październik - grudzień]: www.fara.archpoznan.org.pl
 
prowadzenie Kroniki Parafii Farnej


Sprawozdanie finansowe

1. przychody ogółem    45.710,05 zł
w tym:
z działalności podstawowej i składek   6.390,00 zł
dotacja Urzędu Miasta na Staromiejskie Koncerty Organowe  19.800,00 zł
darowizny od osób fizycznych i prawnych   19.520,05 zł

2. wydatki ogółem   46.025,21 zł
w tym:
usługi obce (m.in. druk cegiełek, plakatów, programów)    3.262,90 zł
wynagrodzenia (Staromiejskie Koncerty Organowe)   18.740,32 zł
opłaty bankowe   470,58 zł
pozostałe koszty (znaczki, mat. biurowe, rejestracja sądowa opp,
pielgrzymka - nagroda nw Festyn Farny i inne)   5.748,41 zł
darowizny przekazane Farze na remont    17.800,00 zł

Wykazana strata 315,16 zł umniejszyła stan kapitału własnego z lat ubiegłych, który wynosi aktualnie 12.197,46