SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary
w 2008 roku
 
I. Nazwa, siedziba i adres stowarzyszenia:
Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
ul. Klasztorna 11, 61-779 Poznań
REGON 630714298, NIP 778-14-10-416
 
II. KRS: 0000068091, data rej. 13.12.2001
 
III. Organizacja pożytku publicznego od 11.05.2006,
nr sygnatury akt: PO.XXI NS-REJ.KRS/3086/06/205
 
IV. Władze TPPF:
ZARZĄD:
Prezes: Tomasz Kayser, Wiceprezes: prof. Bohdan Gruchman
Skarbnik: Andrzej Zachmann, Sekretarz: ks. dr Maciej Szczepaniak
Członkowie Zarządu: dr Roman Andrzejewski, prof. Roman Słowiński, prof. Elżbieta Wiechowicz-Karolak
KOMISJA REWIZYJNA:
mec. Tomasz Grzybkowski, Jędrzej Stefan Płaczkowski, Andrzej Żołądkowski

V. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
• popularyzacja wiedzy o Farze,
• inicjowanie badań naukowych, organizowanie wystaw, koncertów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, itp.
• prowadzenie działalności wydawniczej,
• stałe zdobywanie przez działalność finansową i gospodarczą środków na zabezpieczenie funduszy dla przeprowadzanych remontów i renowacji, oraz konserwacji zabytków ruchomych i budynków.

VI. Cel działania organizacji:
• podkreślanie unikatowego charakteru Fary,
• popularyzacja znaczenia religijnego Fary jako pierwszego kościoła miasta Poznania,      a także podkreślanie znaczenia Fary w historii miasta i kraju,
• promowanie badań historycznych i architektonicznych Fary przez organizację sympozjów naukowych i publikacje związane z obiektem i historią zabytku,
• pielęgnowanie tradycji Fary,
• prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie Fary w środkach społecznego przekazu.

VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE.

1. Opis działalności statutowej w 2008 roku:

• 11 marca 2008 o godz. 20.15 odbyło się Walne Zebranie Członków, poprzedzone wspólną Eucharystią w Farze o godz. 19.00 w intencji Przyjaciół Fary.

• 22 września 2008 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze i został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa

UDZIAŁ W PRZEPROWADZANYM PRZEZ PARAFIĘ REMONCIE FARY 2005 - 2008
• stałe wsparcie parafii w działaniach związanych z generalnym remontem wnętrza Fary współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Władze Miasta Poznania: „Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski – kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary”
• finansowe wsparcie spłaty kredytu zaciągniętego przez Parafię na remont Fary
• przygotowanie wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na refundację kosztów renowacji posadzek w kościele oraz prac konserwatorskich w zakrystii;

• W pierwszych miesiącach roku (styczeń – kwiecień) przeprowadzona została po raz kolejny AKCJA przekazywania 1% podatku na rzecz Fary. Zostały wydrukowane plakaty (50 szt.) i ulotki (4.000 szt.) rozprowadzane w Farze i w okolicy Starego Rynku informujące o tej możliwości.
Kwota wpłat: 40.767,88 zł, koszty akcji: 2.670 zł
przekazane na rzecz Fary: 39.000 zł – pieniądze te przeznaczone zostały na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego Parafii na remont Fary w ramach projektu unijnego.

• 3 lutego 2008 roku włączyliśmy się do organizacji i udziału we Mszy świętej transmitowanej dla TP Polonia z Fary Poznańskiej. Eucharystię odprawił ks. arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański.

• Towarzystwo włączyło się także w organizowany przez Parafię Odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dniach 5 – 12 października. W ramach Odpustu Towarzystwo zorganizowało ostatni koncert z cyklu Muzy Kapitularza. 11 października o godz. 18.00 tradycyjnie już jedna z Mszy odpustowych odprawiona została w intencji Przyjaciół Fary. Na wszystkie te uroczystości wydrukowaliśmy plakaty oraz zaproszenia.

     
 

• Towarzystwo włączyło się także w pozyskanie, realizację oraz rozliczenie dotacji Urzędu Miasta Poznania dla Parafii na kontynuację prac konserwatorskich w Farze w 2008 roku (m.in. renowacja estetyzująca elewacji frontowej Fary i łącznika oraz wnętrza Kaplicy Wieczystej Adoracji, renowacja zaplecza zakrystii, schodów na strych kościoła, rzeźby św. Alojzego Gonzagi) – kwota: 271 790,00.

• administrowanie stroną internetową parafii

Działalność koncertowa i kulturalna:

• 27 stycznia 2008 roku odbyło się świąteczne spotkanie dla członków TPPF i parafian: o godz. 17.00 wspólna Eucharystia w Farze, potem wspólne śpiewy przygotowane przez zespół Monogramista JK „STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE W FARZE”.

• 1. edycja cyklu „MUZY KAPITULARZA” współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Parafia Farna oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu. Projekt i druk programów i plakatów: Drukarnia Maciaszczyk. Wstęp na koncerty bezpłatny. W ramach wkładu własnego Towarzystwo zakupiło koncertowy sprzęt oświetleniowy.

22 maja 2008 – TRIO FRULLATO i Joanna Balewska – klawesyn, w programie muzyka barokowa: Quantza, Telemanna, Vivaldiego; warstwa słowna: polichromie kapitularza – przedstawienia maryjne i powiązania z Sodalicją Mariańską oraz historie ukryte pod warstwą tynku.
26 czerwca 2008 – HENRYK KASPERCZAK / lutnia renesansowa, w programie utwory polskich kompozytorów renesansowej muzyki lutniowej (Wojciech Długoraj, Diomedes Cato, Jakub Polak, Benedykt Drusina) oraz kompozycje własne; warstwa słowna: ks. Jakub Wujek – pierwsze tłumaczenie Biblii.
19 lipca 2008 – KAPELA FARNA, w programie klasyczne oktety Wolfganga Amadeusza Mozarta; warstwa słowna: Jezuici – pierwsi gospodarze kompleksu farnego – i ich wpływ na rozwój życia kulturalnego Poznania.
27 września 2008 – koncert dodatkowy - współpraca z Dyrekcją Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu MŁODE MUZY KAPITULARZA Klasa Kameralistyki prof. Jerzego Musiała, w programie romantyczne kwartety smyczkowe: Borodina i Schuberta; warstwa słowna: temat szkolny - słynni jezuiccy nauczyciele sprzed wieków: Bartłomiej Nataniel Wąsowski, Kasper Drużbicki i Józef Rogaliński.
 11 października 2008 – KWARTET JAZZOWY – poszukiwanie wspólnego języka między muzyką klasyczną, ą jazzem, w programie utwory Gerry’ego Mulligana; warstwa słowna: Patronka Fary – Matka Boża Nieustającej Pomocy.
Prowadzenie koncertów: Daina Kolbuszewska.
DRZWI OTWARTE
Zorganizowane nieodpłatne zwiedzanie wnętrza kościoła i zakamarków Fary (kapitularz, zakrystia i podziemia) w dniach 24.05, 28.06, 19.07, 27.09, 6-10.10. Grupy zwiedzających poprowadzili wykwalifikowani przewodnicy po Poznaniu z Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego.
Liczba uczestników wydarzeń: ok. 1500.

• 15. edycja cyklu „STAROMIEJSKIE KONCERTY ORGANOWE” współfinansowana przez Władze Miasta Poznania w ramach „Spotkań z Kulturą – lato 2007”. Partnerzy: Parafia Farna, Hotel Meridian, Restauracja „Republika Róż”. Projekt i druk programów i plakatów: Drukarnia Maciaszczyk. Wstęp na koncerty bezpłatny.
3 lipca – Norah Duncan IV; recital organowy, w programie: D. Buxtechude, J. S. Bach, S. C. Taylor, J. K. Paine, D. Gawthrop, R. Simpson, T. Kuras, J. Ropek.  |  10 lipca – Szymon Tritt; recital organowy, w programie:A. Willaet, G. de Macque, J. P. Sweelinck, J. S. Bach.

17 lipca – Olivier Eisenmann / organy, Verena Steffen / flet; koncert kameralny, w programie: F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Lachner, N. W. Gade, J. G. Rheinberger, O. Barblan, W. Eisenmann, M. Reger.  |  24 lipca – Musici Dei Lumi: Carmen Leoni / pianoforte, Jorge Jimenez / skrzypce, Daniele Bovo / wiolonczela; koncert kameralny, w programie: W. A. Mozart, M. Clementi, J. Haydn.  |  31 lipca – Bartosz Jakubczak; recital organowy, w programie: J. Brahms, J. L. Krebs, L. Rogg, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, Ch. Tournemire.  |  7 sierpnia – Agnieszka Walczy; recital organowy, w programie: F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, F. Liszt. 14 sierpnia – Jakub Pankowiak; recital organowy, w programie: D. Buxtechude, J. S. Bach, A. G. Ritter, Ch-M. Widor, G. Young.  |  21 sierpnia – Pierre Thimus; recital organowy, w programie: D. Buxtechude, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Dupre.  |  28 sierpnia – Eric Dalest; recital organowy, w programie: D. Kabalewski, L. Vierne, A. Lucchesi, F. Auger, I. Ivanovici, J. S. Bach, J. Strauss, D. Szostakowicz, L. Vierne, E. Dalest.  |  4 września – Agnieszka Czajka, Michał Dąbrowski / organy; koncert studentów poznańskiej Akademii Muzycznej – kandydatów na konkurs organowy; w programie: L. Vierne, J. S. Bach, C. Franck. Prowadzenie koncertów: Adam Banaszak i Sławomir Kamiński. Rejestracja organowa: Robert Napieralski.


Życie kulturalne miasta wzbogacone zostało przez cieszący się od lat wielką popularnością festiwal organowy. Udział wielkich artystów – wirtuozów organów pozwolił na zaprezentowanie całej palety brzmień zabytkowych organów Ladegasta w zróżnicowanym repertuarze i indywidualnych interpretacjach. Ważnym rezultatem odbywającego się festiwalu było pokazanie przybywającym gościom efektów prac konserwatorskich wielkiego przedsięwzięcia, jakim był remont wnętrza jednego z najpiękniejszych barokowych zabytków w Polsce. Liczba uczestników: ok. 2150 osób.

• Kolejny rok odbywały się w Farze sobotnie „KONCERTY FARNE”, na których swoje recitale charytatywnie prezentowali organiści i kameraliści; tradycyjnie w miesiącach letnich koncerty te odbywały się od poniedziałku do soboty.
Liczba uczestników: ok. 7.500.

• 20 lipca 2007 – X festyn farny WARKOCZ MAGDALENY, godz. 12.30 Msza święta odpustowa w intencji Przyjaciół Fary pod przewodnictwem ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka; od godz. 14.00 – festyn na Dziedzińcu Urzędu Miasta.
Uroczystości odbyły się pod patronatem J. E. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego i Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego.

Po raz dziesiąty Towarzystwo wraz z Parafią Farną, Radą Osiedla „Starówka” i Kołem Przewodników PTTK im. M. Mottego zorganizowało dla parafian, Poznaniaków i turystów lipcowy festyn „Warkocz Magdaleny” związany z odpustem św. Marii Magdaleny – patronki parafii od czasu lokacji Poznania w XIII w. Program niedzielnej imprezy był bardzo bogaty: w tym roku w ramach współpracy z wielkopolskimi ośrodkami kultury zaprezentowały się grupy artystyczne z Szamotuł. Muzyczną część imprezy dopełnił wieczorny występ zespołu Cover Garden. Nie zabrakło także stałych punktów programu, a zwłaszcza tradycyjnych „farnych” konkursów na najdłuższy warkocz dla pań i zadęcie w piszczałkę organową oraz wypieku w kształcie warkocza w różnych smakach. Tradycyjnie odbyło się wiele konkursów dla dzieci i dla dorosłych, quizów i turniejów sportowych okraszonych wspaniałymi nagrodami. W tegorocznej wielkiej loterii po raz kolejny głównymi nagrodami były pielgrzymki do Ziemi Świętej, do Rzymu i do Wilna. Przez cały dzień grupa przewodników PTTK organizowała zwiedzanie kościoła oraz miejsc niedostępnych w innym czasie dla zwiedzających: świeżo odrestaurowanej zabytkowej zakrystii farnej oraz kapitularza, chóru organowego, empor, strychu kościoła, podziemi i wystawy ze zbiorów skarbca farnego. W tym roku festyn cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem – przez cały dzień dziedziniec by wypełniony tłumem ludzi, a chętni do zwiedzania oczekiwali w długich kolejkach.


• W 30. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II, 16 października 2008 roku, w Poznańskiej Farze odbyło się światowe prawykonanie najnowszego dzieła Jana Kantego Pawluśkiewicza „RADOŚĆ MIŁOSIERDZIA”. Towarzystwo wsparło Filharmonię Poznańską w organizacji tej imprezy – w przygotowaniu kościoła, miejsc dla wykonawców, zapewniło obsługę porządkową i organizacyjną na miejscu. Wspaniała muzyka, piękny tekst Leszka Aleksandra Moczulskiego, ogromny i zróżnicowany aparat wykonawczy, elementy inscenizacyjne przygotowywane przez światowej sławy reżysera Ryszarda Peryta oraz piękne wnętrze Fary harmonijnie współgrały nadając wydarzeniu wyjątkowy ton i koloryt.
• Odbył się także pierwszy z planowanego na trzy lata tryptyku koncertów HANNY BANASZAK w Farze: w niedzielę 21 grudnia 2008 o godzinie 20.00 artystka charytatywnie wystąpiła z repertuarem kolędowym.

Działalność wydawnicza:
• Wydanie płyty CD z muzyką organową „SKARB KOLEGIATY” z dotacji Urzędu Miasta Poznania w ramach obszaru pt.: „Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł: Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016”.

Jest to pierwsze kompleksowe nagranie na historycznych organach F. Ladegasta jako uzupełnienie cyklu koncertów odbywających się od wielu lat w Poznańskiej Farze. Zamierzeniem była popularyzacja znanych i nieznanych dotychczas dzieł muzyki organowej w interpretacji artystki związanej z Poznaniem, szeroko reprezentującej nasze miasto podczas recitali w Europie. Płyta promuje to, co w Poznaniu mamy najcenniejsze: wybitną organistkę – profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu – Elżbietę Karolak, zabytkowe organy Ladegasta, a ponad wszystko istotny fragment Starego Miasta, kościół farny – barokową perłę Poznania, odnowioną i jaśniejącą – po wielu latach – całą pełnią blasku. W ramach działalności statutowej cały nakład płyty został przekazany Parafii Farnej jako cegiełki na rzecz dalszej renowacji zabytku.

• Towarzystwo wydało w 2008 roku 4 kolejne numery pisma PRZYJACIELE do użytku wewnętrznego.

2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: na dzień 31 grudnia 2008 stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

VIII. Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: Towarzystwo zatrudnia 1 pracownika na pełen etat.


IX. Wydatki na wynagrodzenie na umowę o pracę oraz umów o dzieło: wynagrodzenia pracownika: 13 512,00 zł, 31 umów o dzieło – Staromiejskie Koncerty Organowe, Muzy Kapitularza, Skarb Kolegiaty: 35 500,00 zł (z dotacji).

X. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
• realizacja 15. edycji cyklu „Staromiejskie Koncerty Organowe” - dotacja: Władze Miasta Poznania. Całkowity koszt projektu 21.999,98 zł, w tym dotacja 19.800 zł, finansowy wkład własny 2.199,98 zł.
• realizacja 1. edycji cyklu „Muzy Kapitularza” - dotacja Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Całkowity koszt projektu 11.975,99 zł w tym dotacja: 8.000,00 zł, finansowy wkład własny 3.975,99 zł.
• realizacja projektu wydawniczego: płyta CD „Skarb Kolegiaty” (nakład 1.000 egz.) z dotacji Urzędu Miasta Poznania. Całkowity koszt projektu 17,503,20 zł w tym dotacja: 15.500,00 zł, finansowy wkład własny 2.003,20 zł.

XI. W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez Komisję Rewizyjną, która uznała, że działalność TPPF była realizowana zgodnie z jego celami statutowymi, w sposób poprawny, pełny oraz rzetelny.

XII. INFORMACJE FINANSOWE:

Sprawozdanie finansowe jest zgodne z rokiem kalendarzowym od 1 stycznia do 31 grudnia i składa się na nie: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i uchwała nr 1.

1. przychody ogółem 145 130,28 zł
w tym:
z działalności podstawowej i składek 2 530,00 zł
1% podatku 40 767,88 zł
dotacje Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego 43 300,00 zł
darowizny od osób fizycznych i prawnych 58 532,40 zł

2. wydatki ogółem 159 195,02 zł
w tym:
darowizny przekazane na remont Fary 84 000,00 zł
wynagrodzenia 49 012,00 zł
usługi obce 16 931,12 zł
inne (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, usługi bankowe, pozostałe koszty) 9 251,90 zł

Zarząd TPPF

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.