SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary w 2007 roku

I. Nazwa, siedziba i adres stowarzyszenia:
Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
ul. Klasztorna 11, 61-779 Poznań
REGON 630714298, NIP 778-14-10-416

II. KRS: 0000068091, data rej. 13.12.2001

III. Organizacja pożytku publicznego od 11.05.2006,
nr sygnatury akt: PO.XXI NS-REJ.KRS/3086/06/205

IV. Władze TPPF:
ZARZĄD:
Prezes: prof. Bohdan Gruchman, Wiceprezes: Tomasz Kayser, Skarbnik: ks. Wojciech Wolniewicz, Sekretarz: prof. Elżbieta Wiechowicz-Karolak, Członkowie Zarządu: dr Roman Andrzejewski, prof. Roman Słowiński, Jędrzej Płaczkowski
KOMISJA REWIZYJNA:
Andrzej Zachmann, mec. Tomasz Grzybkowski, Andrzej Żołądkowski
    

V. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
• popularyzacja wiedzy o Farze,
• inicjowanie badań naukowych, organizowanie wystaw, koncertów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, itp.
• prowadzenie działalności wydawniczej,
• stałe zdobywanie przez działalność finansową i gospodarczą środków na zabezpieczenie funduszy dla przeprowadzanych remontów i renowacji, oraz konserwacji zabytków ruchomych i budynków.

VI. Cel działania organizacji:
• podkreślanie unikatowego charakteru Fary,
• popularyzacja znaczenia religijnego Fary jako pierwszego kościoła miasta Poznania,      a także podkreślanie znaczenia Fary w historii miasta i kraju,
• promowanie badań historycznych i architektonicznych Fary przez organizację sympozjów naukowych i publikacje związane z obiektem i historią zabytku,
• pielęgnowanie tradycji Fary,
• prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie Fary w środkach społecznego przekazu.

VII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE.

1. Opis działalności statutowej w 2007 roku:

• 5 marca (poniedziałek) 2007 o godz. 19.45 odbyło się Walne Zebranie Członków, poprzedzone wspólną Eucharystią w Farze o godz. 19.00 w intencji Przyjaciół Fary.

• W pierwszych miesiącach roku (styczeń – kwiecień) przeprowadzona została po raz pierwszy AKCJA przekazywania 1% podatku na rzecz Fary. Zostały wydrukowane ulotki rozprowadzane w Farze i w okolicy Starego Rynku informujące o tej możliwości. Dla ułatwienia wydrukowane zostały także blankiety wpłat z gotowym nadrukiem (koszt 732,00 zł). W dodatku do Gazety Wyborczej dotyczącym 1% jednorazowo umieszczone zostało ogłoszenie (koszt 732,00 zł).
Kwota wpłat: 21.448,20 zł
koszty akcji: 1 464,00 zł
przekazane na rzecz Fary: 21 000,00 zł – z tych pieniędzy opłacona została renowacja części zabytkowego wyposażenia drewnianego kościoła (15.000,00 zł) oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego Parafii na remont Fary w ramach projektu unijnego (6.000,00 zł).

• Parafia Farna oraz wraz z Towarzystwem Przyjaciół Poznańskiej Fary po zakończeniu pierwszego etapu prac renowacyjnych w świątyni farnej zorganizowała w niedzielę 28 stycznia uroczystą Mszę świętą, podczas której poświęcone zostało odnowione prezbiterium i zakrystia. Eucharystii przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. PROGRAM UROCZYSTOŚCI: godzina 11.00 Msza Święta, około godz. 12.00 spotkanie w sali parafialnej dla Gości, Przyjaciół Fary i Konserwatorów biorących udział w pracach renowacyjnych.

• Od 70-ciu lat pierwsza w Poznaniu Kaplica Wieczystej Adoracji służy wiernym.  W rocznicę powstania kaplicy – 27 czerwca 2007 roku – wspólnie podziękowaliśmy za wszystkie dobrajakimi nas Bóg obdarza modląc się na nabożeństwach, podczas uroczystej Mszy świętej oraz na adoracji w Kaplicy, ze śpiewami i fragmentami rozważań, przygotowanej przez młodzież Parafii oraz scholę z Parafii św. Krzyża na Górczynie.

• Towarzystwo włączyło się także w organizowany przez Parafię Odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dniach 7 – 14 października. Rozpoczął się on w niedzielę 7 października uroczystą Mszą świętą o godz. 11.00 celebrowaną przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – podczas Mszy kościół został poświęcony po zakończonym remoncie. W czwartek 11 października po Mszy o godz. 10.00 poświęcony został Kapitularz. Na tę uroczystość przybyła Kapituła Kolegiacka. 13 października o godz. 18.00 tradycyjnie już jedna z Mszy odpustowych odprawiona została w intencji Przyjaciół Fary. Na wszystkie te uroczystości wydrukowaliśmy plakaty (100 szt.) oraz zaproszenia (300 szt.).

• Towarzystwo przez cały rok wspierało Parafię Farną w działaniach związanych  z generalnym remontem wnętrza Fary współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Władze Miasta Poznania: „Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski – kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary”.

• Towarzystwo włączyło się także w pozyskanie, realizację oraz rozliczenie dotacji Urzędu Miasta Poznania dla Parafii na kontynuację prac konserwatorskich w Farze w 2007 roku (m.in. renowacja łącznika, schodów na emporę organową, posadzek w Kościele nie ujętych w projekcie unijnym, obrazu św. Rozalii, krypty dla sarkofagu Ludwiki z Kostków Łąckiej) – kwota: 492 200,00

• Złożony został także wniosek o dotację dla Parafii do Urzędu Miasta Poznania na prace renowacyjne w Farze w 2008 roku (m. in. renowacja pomieszczeń w łączniku oraz pomieszczenia wieżowego, schodów na strych kościoła, poprawki renowacyjne elewacji frontowej kościoła i Kaplicy Wieczystej Adoracji) – kwota: 271 790,00

• administrowanie stroną internetową parafii: www.fara.archpoznan.org.pl


Działalność koncertowa:

• 14. edycja cyklu „Staromiejskie Koncerty Organowe” współfinansowana przez Władze Miasta Poznania w ramach „Spotkań z Kulturą – lato 2007”. Partnerzy: Parafia Farna, Hotel Meridian, Restauracja „Republika Róż”. Projekt i druk programów i plakatów: Drukarnia Maciaszczyk.
5 lipca – Magdalena Czajka, recital organowy, w programie utwory: J.S. Bacha, D. M. Gronaua, F. Liszta   |   12 lipca – Waldemar Krawiec, , recital organowy, w programie utwory: G. Berga, D. Buxtehude, F. A. Guilmant, W. Rudnicka, M. Brosiga, E. Gigout      |   19 lipca – Ireneusz Wyrwa, recital organowy, w programie utwory: J. S. Bacha,         M. Regera, A. G. Rittera   |   26 lipca – Karel Paukert, recital organowy, w programie utwory: A. Solera, J. S. Bacha, F. Liszta, J. Tremla, G. D'Alessio, C. Francka, L. Janacka    |   2 sierpnia – Ksenia Pogorelaya, recital organowy, w programie utwory: D. Buxtehude, J. S. Bacha, Ch. Ivesa, E. Elgara, P. E. Fletchera   |   9 sierpnia – Daniel Zaretsky, recital organowy, w programie utwory: J. S. Bacha,  M. Regera, J. Alaina, Ch. Kuschnarewa,     G. Muschela, E. Kohlera   |   16 sierpnia – duet organowy: Sławomir Kamiński i Krystian Skoczowski, w programie utwory: J. S. Bacha, J. K. Vanhala, W. A. Mozarta

23 sierpnia – koncert kameralny: Christiana Bockschweiger / sopran, Manfred Bockschweiger / trąbka, Andreas Boltz / organy, w programie utwory: J. S. Bacha, F. Mendelssohna, G. F. Händla, O. F. Lindberga, R. Schumanna, Ch. H. Rincka, A. Scarlattiego   |   30 sierpnia koncert kameralny: Kinga Bocheńska-Szostak / skrzypce, Ryszard Szostak / organy, w programie utwory: J. G. Rheinbergera, D. Buxtehude, F. Kreislera, C. Francka, J. S. Bacha, M. Regera   |   6 września – Muzyczne Pokolenia – koncert organowy: Elżbieta Karolak oraz Kamil Ignaszak, Joanna Marciniak, Karol Mossakowski, Łukasz Rajewski / organy, w programie utwory: J. S. Bacha, D. Buxtehude, M. Regera, M. Duruflé, J. Alaina, C. Francka
Życie kulturalne miasta wzbogacone zostało przez cieszący się od lat wielką popularnością festiwal organowy. Udział wielkich artystów – wirtuozów organów pozwolił na zaprezentowanie całej palety brzmień zabytkowych organów Ladegasta w zróżnicowanym repertuarze i indywidualnych interpretacjach. Ważnym rezultatem odbywającego się mimo remontu festiwalu było pokazanie przybywającym gościom efektów prac konserwatorskich wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest remont wnętrza jednego z najpiękniejszych barokowych zabytków w Polsce. Melomani biorący udział w całym cyklu z zainteresowaniem obserwowali odsłaniające się z koncertu na koncert piękno i blask barokowego zdobnictwa. Liczba uczestników: ok. 1600 – 2000 osób.


• Mimo trwającego w nawie głównej remontu przez cały rok odbywały się w Farze sobotnie „Koncerty Farne”, na których swoje recitale prezentowali organiści i kameraliści; tradycyjnie w miesiącach letnich koncerty te odbywały się od poniedziałku do soboty – w tym roku ze względu na uciążliwość spowodowaną remontem wnętrza Fary tylko w lipcu i sierpniu, z wyłączeniem września.

• 21 lipca 2007 – 750-lecie Cechu Rzeźników i Wędliniarzy, godz. 16.00 Msza święta w  Farze; godz. 17.00 – koncert na Dziedzińcu Urzędu Miasta.
22 lipca 2007 – IX festyn farny WARKOCZ MAGDALENY, godz. 12.30 Msza święta odpustowa w intencji Przyjaciół Fary pod przewodnictwem ks. arcybiskupa seniora Mariana Przykuckiego; od godz. 14.00 – festyn na Dziedzińcu Urzędu Miasta.
Uroczystości odbyły się pod patronatem J. E. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego i Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego.
Po raz dziewiąty Towarzystwo wraz z Parafią Farną, Radą Osiedla „Starówka” i Kołem Przewodników PTTK im. M. Mottego oraz Cechem Rzeźników i Wędliniarzy zorganizowała dla parafian, Poznaniaków i turystów lipcowy festyn „Warkocz Magdaleny” związany z odpustem św. Marii Magdaleny – patronki parafii od czasu lokacji Poznania w XIII w.

W tym roku festyn był okazją, by wraz z Rzemieślnikami świętować 750-lecie Cechu Rzeźników i Wędliniarzy. Podczas uroczystej Mszy świętej    w sobotę poświęcony został nowy sztandar Cechu, a w trakcie niedzielnego festynu zorganizowane zostały konkursy rzeźnickie z nagrodami pełnymi wędliniarskich smakołyków. W sobotę wśród festynowych atrakcji był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, z przemarszem na Stary Rynek oraz występ Kabaretu Pod Spodem.
Program niedzielnej imprezy był bardzo bogaty: wśród artystów prezentujących się na scenie był kwintet instrumentów dętych blaszanych Poznań Brass, zespół Dixie Company oraz Kabaret Pod Spodem. Nie zabrakło także stałych punktów programu, a zwłaszcza tradycyjnych „farnych” konkursów na najdłuższy warkocz dla pań i zadęcie w piszczałkę organową oraz wypieku w kształcie warkocza w różnych smakach. Tradycyjnie odbyło się wiele konkursów dla dzieci i dla dorosłych, quizów i turniejów sportowych okraszonych wspaniałymi nagrodami. W tegorocznej wielkiej loterii po raz kolejny głównymi nagrodami były pielgrzymki do Ziemi Świętej, do Rzymu i do Wilna. Przez cały dzień grupa przewodników PTTK organizowała zwiedzanie kościoła oraz miejsc niedostępnych w innym czasie dla zwiedzających: świeżo odrestaurowanej zabytkowej zakrystii farnej oraz kapitularza, chóru organowego, empor, strychu kościoła, podziemi i wystawy ze zbiorów skarbca farnego.


2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: na dzień 31 grudnia 2007 stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

VIII. Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: do września 2007 TPPF nie zatrudniało pracowników; od września 2007 zatrudnia 1 pracownika na pełen etat.

IX. Wydatki na wynagrodzenie na umowę o pracę oraz umów o dzieło: łączna kwota 21.544,00 zł.

X. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: realizacja 14. edycji cyklu „Staromiejskie Koncerty Organowe” współfinansowanego przez Władze Miasta Poznania w ramach „Spotkań z Kulturą – lato 2007”. Całkowity koszt projektu 20.800 zł, w tym dotacja Urzędu Miasta Poznania 19.800 zł, finansowy wkład własny 1.000 zł.

XI. W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez Komisję Rewizyjną, która uznała, że działalność TPPF była realizowana zgodnie z jego celami statutowymi, w sposób poprawny, pełny oraz rzetelny.

XII. INFORMACJE FINANSOWE:

Sprawozdanie finansowe jest zgodne z rokiem kalendarzowym od 1 stycznia do 31 grudnia i składa się na nie: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i uchwała nr 1.
1. przychody ogółem     89 680,00 zł
w tym:
z działalności podstawowej i składek       2 884,00 zł
1% podatków        21 448,20 zł
dotacja Urzędu Miasta na Staromiejskie Koncerty Organowe 19 800,00 zł
darowizny od osób fizycznych i prawnych    45 547,80 zł
2. wydatki ogółem      82 643,36 zł
w tym:
darowizny przekazane na remont Fary     48 500,00 zł
wynagrodzenia         21 544,00 zł
usługi obce           8 411,72 zł
inne (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, usługi bankowe, pozostałe koszty)        4 187,64 zł

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.