W tym roku po raz pierwszy mieliśmy możliwość wpłacania podatku za 2006 rok na konto Towarzystwa. Wiele osób zrezygnowało z tej możliwości po obliczeniu kwoty jaką mają do przekazania, sądząc, że 10-złotowe wpłaty na nic się nie przydadzą. Jednakże to przede wszystkim 10 - 20 złotowe kwoty przeważały wśród wszystkich wpłat, które otrzymaliśmy. Jak na pierwszy raz rezultaty są zadowalające.
Oto podsumowanie:

 1% podatku wpłaciło 231 osób
 na łączną kwotę 21.727,10 zł
 w tym:
 luty: 278,90 zł, marzec: 3.675,16 zł,
 kwiecień: 13.562,17 zł, maj: 4.210,87 zł

 koszty akcji: 1.724,40 zł
druk blankietów do przelewów i wpłat  732.00 zł
jednorazowe zamieszczenie reklamy w gazecie   732,00 zł
znaczki pocztowe      260,40 zł

Na konto parafii wpłaciliśmy       21.000,00 zł
z tego:
6.000,00 zł przekazane zostało na pokrycie odsetek od kredytu zaciągniętego na remont Fary.
15.000,00 zł wystarczyło na zapłacenie części rachunku za prace renowacyjne w ramach projektu konserwacji Fary - drewniane wyposażenie kościoła farnego.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, także tym, którzy zainspirowani naszą prośbą o przekazanie podatku, wpłacili na konto Towarzystwa różnej wysokości darowizny i składki członkowskie.
Mamy nadzieję, że przy mniej skomplikowanych zasadach przekazywania podatku w przyszłym roku, większa liczba podatników podaruje jakże cenne złotówki na remont naszej Fary.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.