Z okazji 80-lecia swego istnienia Radio Merkury wręczyło Srebrne Mikrofony ludziom, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój kulturalny Wielkopolski. Wśród ośmiu laureatów znalazło się Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary – w głównej mierze dzięki nieocenionej postawie założycieli: prof. Bohdana Gruchmana – prezesa oraz ks. prałata Wojciecha Wolniewicza – skarbnika Towarzystwa.
16 kwietnia 2007 roku podczas gali w Teatrze Nowym statuetki wręczył dyrektor radia Piotr Frydryszek. W krótkim opisie laureata podkreślił głównie te dążenia TPPF, dzięki którym jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów w Polsce odzyskuje blask. Srebrny Mikrofon odebrali w imieniu Zarządu i Członków Towarzystwa wspomnieni wyżej prezes i skarbnik.
Ta nagroda to równocześnie podziękowanie dla wszystkich Członków, Przyjaciół i Darczyńców Fary, którzy swoją wieloletnią pomocą sprawiają, że nasza świątynia tętni życiem duchowym i koncertowym, a piękniejąc z dnia na dzień staje się wizytówką Poznania.
Składając serdeczne gratulacje jubilatowi, dziękujemy jednocześnie za stałą obecność Radia Merkury oraz wsparcie wszystkich inicjatyw towarzystwa.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.