26 stycznia Walne Zebranie TPPF
 
5 maja - uzyskanie przez TPPF statusu organizacji pożytku publicznego;  umieszczenie informacji o aktualnej działalności TPPF w bazie danych o organizacjach pożytku publicznego na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
 
stałe wsparcie parafii w działaniach związanych z generalnym remontem wnętrza Fary współfinansowanym przez Unię Europejską i Władze Miasta Poznania: "Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski - kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary"
 
DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA
 
13 edycja cyklu "Staromiejskie Koncerty Organowe i Kameralne" [lipiec, sierpień - 9 koncertów]
 
całoroczne, sobotnie "Koncerty Farne" oraz w miesiącach letnich codziennie
 
Organizacja VIII festynu farnego "Warkocz Magdaleny" [23 lipca] z transmisją w telewizji ogólnopolskiej

Uroczysta Msza Święta: "Świadek Bożej Miłości - Jan Paweł II" z muzyczną oprawą wybitnych artystów poznańskich organizowany wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską [2 kwietnia]
 
Adwentowe spotkanie lekarzy "Radujcie się zawsze w Panu! Pan jest blisko!" z udziałem debiutującego zespołu kameralnego lekarzy - Uroczysta Msza Święta z koncertem w nowo odrestaurowanym prezbiterium Poznańskiej Fary [17 grudnia] Wielkopolska Izba Lekarska i Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
 
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 
wydruk tablic informujących o możliwości wykupowania cegiełek w Galerii Przyjaciół Fary oraz ulotki informacyjnej w trzech językach
 
druk cegiełek o nominałach 20 zł, 50 zł, 100 zł, 250 zł, 500 zł
 
przygotowanie i uruchomienie nowej strony internetowej parafii [październik - grudzień]: www.fara.archpoznan.org.pl
 
prowadzenie Kroniki Parafii Farnej


Sprawozdanie finansowe

1. przychody ogółem    45.710,05 zł
w tym:
z działalności podstawowej i składek   6.390,00 zł
dotacja Urzędu Miasta na Staromiejskie Koncerty Organowe  19.800,00 zł
darowizny od osób fizycznych i prawnych   19.520,05 zł

2. wydatki ogółem   46.025,21 zł
w tym:
usługi obce (m.in. druk cegiełek, plakatów, programów)    3.262,90 zł
wynagrodzenia (Staromiejskie Koncerty Organowe)   18.740,32 zł
opłaty bankowe   470,58 zł
pozostałe koszty (znaczki, mat. biurowe, rejestracja sądowa opp,
pielgrzymka - nagroda nw Festyn Farny i inne)   5.748,41 zł
darowizny przekazane Farze na remont    17.800,00 zł

Wykazana strata 315,16 zł umniejszyła stan kapitału własnego z lat ubiegłych, który wynosi aktualnie 12.197,46

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.