Plan dyżurów w konfesjonale w FARZE POZNAŃSKIEJ - rok 2017.

Godzina

PONIEDZIAŁEK

13.11

WTOREK

14.11

ŚRODA

15.11

6.30-8.00

ks. Hadryś

ks. Hadryś

 

ks. Hadryś

8.00-10.00

par. św. Marcina

 

ks. Kompf

ks. Szremski

 10.00 – 12.00

Zmartwychwstańcy

ks. Szczepaniak

ks. Piotrowski

12.00 – 14.00

ks. Wróbel

 

ks. Ratajczak C.Or.

 

ks. Molewski

14.00 – 16.00

par. Bożego Ciała

 

ks. Mazur

ks. Jan O’Dogherty

j. hiszpański, włoski

16.00 – 18.00

ks. Sujkowski

ks. Kweiser

ks. Ostański

 

18.00 – 19.30

ks. Kweiser

 

ks. Sujkowski

ks. Sujkowski/

ks. Kweiser

 

CZWARTEK

16.11

PIĄTEK

17.11

SOBOTA

18.11

6.30 – 8.00

ks. Hadryś

 

ks. Hadryś

ks. Kweiser

8.00 – 10.00

ks. Poloch

 

ks. Kweiser

ks. Ostański

10.00 – 12.00

ks. Pieczyński

 

ks. Kaczmarek

ks. Woźniak

12.00 – 14.00

ks. Baraniak

j. angielski

ks. Pallotyni

ks. Kweiser

14.00 – 16.00

ks. Ciesiółka

 

ks. Paszkiewicz

ks. Reszelewski/

ks. Sujkowski

16.00 – 18.00

Sąd Duchowny

ks. Chrystusowcy

 

ks. Kweiser

 

18.00 – 19.30

ks. Kweiser

 

ks. Sujkowski

ks. Sujkowski

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.