Przedstawiamy do przeczytania broszurę na temat gender.

Z wielką radością zapraszamy na pierwszy w Poznaniu Korowód Świętych!:-)

Ruszamy 31 października o godz. 17:30 na Starym Rynku spod pomnika św. Jana Nepomucena!
Dołącz się! Zróbmy raban!:-)

Przebierz się za świętego, weź ze sobą latarkę oraz dowolny instrument.
Po Korowodzie zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych, który odbędzie się w sali nad Cafe Misja przy ul. Gołębiej.

Będzie dużo dobrej zabawy, konkursy i niespodzianki!
Zrobisz raban będzie rabat! Wybierz coś dla siebie z menu Cafe Misja:-)
Wygraj konkurs na najlepsze przebranie!
Zdobądź kolekcjonerski i unikatowy prezent!

Zapraszają:
św. Jan Nepomucen, bł. Hiacynta Marto oraz bł. Sancja Szymkowiak

 korowodswietych.pl

Korowodswietych plakat net

201310 odpust6-13.10.2013

kazania głosi: ks. dr Rafał Pajszczyk

wice-oficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego

6.10. Niedziela „Dzień Modlitw za Ludzi Pracy”
Msze Święte 6.00; 7.30; 9.00; 11.00; 12.30 Wielbienie; 17.00; 19.00
Różaniec 18.30

7.10. Poniedziałek
„Dzień Modlitw za Rodziny”
Msze Święte 10.00; 18.00
Zapraszamy do modlitwy Rodziny wraz z dziećmi

8.10 Wtorek „Dzień Modlitw za osoby Życia Konsekrowanego”
Msze Święte 10.00; 18.00
Zapraszamy do modlitwy Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej i Osoby Życia Konsekrowanego pracujące w naszym mieście.

9.10. Środa „Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie”
Msze Święte 10.00; 18.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 7.00 i 17.00
Zapraszamy do modlitwy Moderatorów i kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i rodziny powołanych.

10.10. Czwartek „Dzień Modlitw za Ojczyznę i nasze Miasto ”
Msze Święte 10.00; 18.00
Zapraszamy do modlitwy księży i wiernych z dekanatu Poznań Stare Miasto.

11.10. Piątek ROCZNICA KORONACJI
„Dzień Modlitw za dobroczyńców i spowiedników”
Msze Święte 10.00; 18.00
Zapraszamy do modlitwy księży spowiedników i wszystkich korzystających z Sakramentu Pokuty.

12.10. Sobota „Dzień Modlitw za Chorych”
Msze Święte 10.00; 18.00
Zapraszamy do modlitwy chorych i opiekującymi się chorymi.
Po każdej Mszy świętej udzielenie sakramentu chorych.

12.10. Sobota
MARYI MATCE - 3. KONKURS PIEŚNI MARYJNEJ
11.00-14.00 przesłuchania chórów
19.00 ogłoszenie wyników i koncert Laureatów

13.10. Niedziela
„Dzień Modlitw we wszystkich naszych potrzebach”
Msze Święte 6.00; 7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 17.00; 19.00
17.45  Koncert poświęcony Bł. Janowi Pawłowi II

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I SPOWIEDŹ
6.30 – 18.00

Różaniec codziennie 9.30 i 17.30

Zwiedzanie zakamarków Fary: kontakt z przewodnikiem 667386 888

Na uroczystości wszystkich parafian i mieszkańców naszego miasta zaprasza                                         
ks. Mateusz Misiak – proboszcz wraz ze współpracownikami

17 czerwca 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł poznańską farę do godności Bazyliki Mniejszej. Dekret odczytał podczas uroczystych nieszporów ku czci św. Piotra i Pawła w poznańskiej katedrze Arcybiskup Stanisław Gądecki 28 czerwca 2010 roku.

"Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI - kościół parafialny w Poznaniu, poświęcony Bogu ku czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława biskupa, podnosi do tytułu i godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ, nadając mu bardzo chętnie wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem" - głosi dokument Stolicy Apostolskiej.

Tytuł bazyliki mniejszej nadaje się kościołom odznaczającym się wartością zabytkową o dużym znaczeniu w życiu religijnym wspólnoty chrześcijańskiej. W imieniu Papieża decyzję w tej sprawie wydaje Kongregacja Kultu Bożego - na jej czele stoi obecnie Hiszpan, kardynał Antonio Canizares Llovera. Po raz pierwszy tytuł bazyliki mniejszej nadał papież Pius VI w 1783 kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. Dziś tytuł ten nadaje się przede wszystkim znacznym sanktuarium - posiadają go sanktuaria w Fatimie, Lourdes, na Jasnej Górze i w Licheniu.

W archidiecezji poznańskiej do tej pory znajdują się dwie bazyliki mniejsze: Katedra Poznańska pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (od 1962 roku) oraz Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze k/Gostynia (od 1970 roku).

Bazyliki większe to cztery patriarchalne bazyliki Rzymu: św. Piotra na Watykanie, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej na Eskwilinie i św. Pawła za Murami, oraz rzymska bazylika św. Wawrzyńca i bazyliki MB Anielskiej i św. Franciszka w Asyżu.

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Dla Poznania

Wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji Najczcigodniejszego Księdza Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Poznańskiego, wyrażonej w liście z dnia 15 grudnia 2009 roku, w którym przedłożył postulaty i opinie duchowieństwa oraz wiernych, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI -

podnosi do tytułu i godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ,

kościół parafialny w Poznaniu, poświęcony Bogu ku czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, świętej Marii Magdaleny, pokutnicy, i świętego Stanisława biskupa, nadając mu bardzo chętnie wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów Dekretu „O Tytule Bazyliki Mniejszej", ogłoszonego dnia 9 listopada 1989 roku.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 17 czerwca 2010 roku

Kard. Antoni Canizares Llovera, Prefekt


Niespodzianką było znalezienie podczas prac przy pseudokopule zalakowanej butelki z dwiema stronami maszynopisu z 1949 roku podpisanymi przez księdza kanonika Józefa Janego (ówczesnego proboszcza Fary i prepozyta Kapituły Kolegiackiej). W tekście krótki opis wojennej historii Fary oraz zniszczeń, a także okoliczności powstania nowej pseudokopuły w transepcie.
Oto pełny tekst dokumentu :
 
" W pamiętne dni września R. P. 1939 jeden z największych zbrodniarzy przeciw ludzkości Hitler rozpętał straszną zawieruchę dziejową, którą nazywamy „drugą wojną światową”. Wkrótce po najeździe na Polskę Niemcy hitlerowskie zajęły Poznań. Z powodu bezpośredniego sąsiedztwa z ówczesną siedzibą tzw. Gauleitera – namiestnika niemieckiego, została zamknięta nasza świątynia kolegiacka – nasza dostojna Fara poznańska. W pierwotnych planach najeźdźcy było zmienić nasz przepiękny kościół – perłę baroku w Polsce, na salę koncertową, względnie na salę zebrań masowych. W tym celu rozpoczęto barbarzyńską dewastację świątyni. Porąbano po prostu na opał piękne, rzeźbione stare dębowe ławy kościelne, balustradę komunijną, przepiękne konfesjonały barokowe, ambonę i chrzcielnice renesansowe.

Bóg Wszechmogący pokrzyżował jednak plany najeźdźcy i dzieła zniszczenia oraz przebudowy nie przeprowadził do końca. Zamknięto świątynię, która niszczała wskutek braku opieki, dach miedziany zabrano na cele wojenne. Dopiero w 1944 roku otwarto podwoje świątyni, aby z niej uczynić magazyn, w którym ulokowano łupy przewiezione ze zniszczonej Warszawy. W początkach roku 1945 wojska radzieckie wraz z polskimi oswobodziły Poznań. Wskutek tych działań wojennych wpadł między innymi wielki pocisk armatni poprzez dach i tzw. kopułę do wnętrza i wyrządził dużo szkód. Uszkodzone przede wszystkim zostały stiuki, rzeźby oraz malowidła w prezbiterium i w nawie krzyżowej.

W roku 1948 odremontowano prezbiterium. W roku 1949 odremontowano plafon główny tzw. kopułę na skrzyżowaniu naw oraz dwie boczne nawy przy ołtarzu św. Stanisława Kostki i św. Ignacego Loyoli. Prace przy rekonstrukcji fresków i malowideł na sklepieniu i ścianach przeprowadził artysta – malarz Stanisław Wróblewski. Szczęśliwie złożyło się, że wyżej wymieniony artysta współdziałał przy odnawianiu Fary w latach 1910 – 13. Obeznany bardzo dobrze z ogromnymi rozmiarami we Farze oraz z duchem baroku wywiązał się z zadań swoich ku ogólnemu zadowoleniu. Stanisław Wróblewski jest obecnie w Polsce najlepszym znawcą i odtwórcą barokowej sztuki malarskiej.


Na plafonie w tzw. kopule był obraz Trójcy Świętej malowany pod koniec XIX wieku przez Pragiera, a odnowiony w latach 1910 – 13 przez artystę – malarza Popiela. Malowidło to uległo zupełnemu zniszczeniu. Wskutek tego konserwator zabytków polecił, aby nie odtwarzać tej reprodukcji Trójcy świętej, a raczej wybudować kopułę architektoniczną, która z latarnią swą wychodziłaby ponad dach. koszt tej budowy jednak wyniósłby około 50 milionów złotych w obecnej walucie. Ponieważ ani patron kościoła, którym jest Prezydent miasta, ani Państwo – nie mogli udzielić subwencji na ten cel, wobec tego uchwalono rozpisać konkurs na wymalowanie perspektywicznej architektonicznej kopuły. Do konkursu stanęli: prof. Procajłowicz, prof. Gosieniecki, Ozimin i Stanisław Wróblewski. Sad konkursowy jednogłośnie wybrał projekt artysty – malarza Stanisława Wróblewskiego. Dzieło to zostało wykończone w listopadzie roku 1949. Niech służy Bogu na chwałę, a dusze ludzkie prowadzi do Boga. Obraz ten jest niejako syntezą całego życia św. Stanisława Biskupa, któremu Chrystus w niebie wręcza palmę zwycięstwa.

Artyście – malarzowi pomagali: Stanisław Wrembel – wielki miłośnik Fary i dobry fachowiec oraz młody artysta – malarz Wawrzyniak. Prace rzeźbiarskie wykonał artysta – rzeźbiarz Jan Żok, prace sztukatorskie Spółdzielnia Sztukatorów w Poznaniu, prace malarskie i pozłotnicze Fa Wrembel.

Ze spokojnym sumieniem przekazujemy następnym pokoleniom odremontowaną świątynię. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy pracowali przy odnowieniu Jego świątyni za ich pełną poświęcenia i sumienną pracę.

Z ramienia kościoła zajmował się remontem ks. Józef Jany, dawniejszy mansjonarz kolegiaty, od 1945 – 48 tymczasowy rządca kościoła, od 1948 kanonik Kapituły Kolegiackiej oraz Prokurator tejże Kapituły, który też powyższy dokument spisał.

Oby nam Bóg odpuścić raczył grzechy nasze i darować choć w części winy za nie.


Omnia ad maiorem Dei gloriam!  
24.XI.49
ks. Jany