• Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
  • Aby każda rodzina doświadczając Bożego błogosławieństwa była znakiem dla sobie współczesnych.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.