• Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
  • Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
Informacja dla pielgrzymów udających się do Tulec w niedzielę 02.09.2018r. Wyjście spod fary o godzinie 6.30.
  • Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny, jako skarb ludzkości
  • Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
  • W intencji naszej Ojczyzny.

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoja pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi. 

 2018 plakat SKO wwwZapraszamy na Staromiejskie Koncerty Organowe, które rozpoczną się od czwartku 5 lipca, a zakończą się w pierwszy czwartek września. Co tydzień o godzinie 20.00 będzie można usłyszeć wybitnych organistów polskich i zagranicznych prezentujących się na naszym wspaniałym instrumencie! W tym roku klimaty bardzo wschodnie: Rosja, Białoruś, Litwa, Korea! Japonia!! Warto tu być. Szczegółowy program na stronie farapoznanska.pl.