Rejestracja Towarzystwa miała miejsce 25 marca 1996 roku. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu członków wybrano Zarząd oraz prezesa prof. Bohdana Gruchmana. Obecnie Towarzystwo liczy około 150 członków, w tym członków honorowych, wśród których są ks. arcybiskup Stanisław Gądecki - metropolita poznański oraz prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny.

W ramach inicjatyw kulturalnych Towarzystwo zajmuje się między innymi popularyzacją muzyki organowej - jest organizatorem corocznego cyklu koncertowego „Staromiejskie Koncerty Organowe” i międzynarodowego festiwalu „W łagodnym powiewie” – projektów wspieranych przez Władze Miasta Poznania i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Od początku współorganizuje z parafią festyn farny „Warkocz Magdaleny” oraz szereg okazjonalnych koncertów, zapraszając do Fary wybitnych artystów polskich i zagranicznych.

Równocześnie prowadzi działalność wydawniczą publikując przewodniki po Farze w językach, multimedialną wycieczkę po Farze, pocztówki i pamiątki farne oraz płyty z muzyką wykonywaną na zabytkowych organach Ladegasta.
Jednym z największych osiągnięć Towarzystwa i Parafii Farnej jest doprowadzenie do odrestaurowania zabytkowych farnych organów Ladegasta przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej - koszt 1,4 mln złotych. W latach 2005-2008 Towarzystwo wspierało przeprowadzany przez Parafię projekt odrestaurowania całego wnętrza barokowej świątyni pt. „Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski - kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Funduszy Unii Europejskiej, a także Władz Miasta Poznania i wielu ofiarnych Poznaniaków (koszt ponad 7 mln zł). Spełniły się marzenia o przywróceniu piękna świątyni Farnej, by zagrała pełnią blasku, całą harmonią barw, delikatnością ornamentów, wymownością przedstawionych historii z życia świętych. W dużej mierze działo się to dzięki społecznej pomocy, cierpliwym staraniom i nieustannemu finansowemu wsparciu szerokiej grupy przyjaciół i darczyńców.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.