• Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.
  • Aby każdy z nas mocno doświadczył osobistego umocnienie wiary. 
  • O łaskę zdrowia dla wielu chorych, którzy prosili nas o modlitwę.