• Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.
  • Aby nasze rodziny były przesiąknięte Bożym błogosławieństwem.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.