IMG 5159

Drzwi prowadzą do dawnego skarbca, dobudowanego do kościoła prawdopodobnie w 1740-50. W 1937 roku urządzono tutaj Kaplicę Wieczystej Adoracji. Jest ona pamiątką Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego ku czci Chrystusa Króla jaki odbył się tego roku w Poznaniu. Za zgodą Stolicy Apostolskiej 27 VI 1937 August Hlond, Prymas Polski, poświęcił Kaplicę Wieczystej Adoracji i uroczyście wprowadził Najświętszy Sakrament. W 1947-48 przyłączono do starego skarbca nowe pomieszczenie z sąsiedniej kamienicy i powstała nowa, większa kaplica. Za kratą w ołtarzu wystawiony jest w ciągu dnia Najświętszy Sakrament w monstrancji.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.