Ołtarz główny św. Stanisława Biskupa i św. Stanisława Kostki zaprojektowany został przez Pompeo Ferrariego. Jego wysokość wynosi 17 m, szerokość 10 m. W centrum umieszczono obraz Szymona Czechowicza z 1756 roku ukazujący św. Stanisława Biskupa wskrzeszającego Piotrowina. Opowiadanie o wskrzeszeniu Piotrowina jest jednym z bardziej znanych fragmentów z hagiografii świętego. Kupił on od Piotrowina wioskę, która po śmierci szlachcica stała się przedmiotem roszczeń jego rodziny. Stanisław pozwany został przed sąd królewski, a ponieważ nie potrafił udowodnić prawa własności, wskrzesił z martwych pierwotnego właściciela. Z lewej strony obrazu powtórzono scenę wskrzeszenia w formie rzeźby o wysokości 2,5 m, z prawej zaś umieszczono rzeźbę św. Stanisława Kostki depczącego demony siedmiu grzechów głównych symbolizowanych przez siedmiogłowego potwora (wśród głów smoka można rozpoznać zwierzęta: kozę, prosię, węża, psa, owcę, konia). Całość ołtarza wieńczą alegorie Wiary /niewiasta z krzyżem/ i Nadziei /niewiasta z kotwicą/ oraz alegoria wniebowzięcia św. Stanisława Kostki, ukazująca jego bezgraniczną miłość do Boga.

IMG 5075

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.