• Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
  • Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
  • Aby w szkole uczono, wychowywano dzieci i młodzież w duchu chrześcijańskich wartości, a rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci cieszyli się autorytetem i owocami swojej pracy

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.