• Aby  dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.
  • Aby kandydaci do święceń diakonatu i kapłaństwa dobrze się przygotowali do tego sakramentu.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.