• Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata. 
  • Aby kandydaci do święceń diakonatu i kapłaństwa dobrze się przygotowali do tego sakramentu. 
  • Aby dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św. każdego dnia jednoczyły się z Chrystusem w modlitwie i niedzielnej Eucharystii.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.